PRAKRUANGTHAI.ORG - ศูนย์พระเครื่องไทย พระพุทธรูป วัตถุมงคล และวัตถุโบราณ

 

เชษฐ์ ราชบุรี
คุณพิเชษฐ์ โอท็อป
โทร. 062-549-9669
bhicheat@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 79 คน
ผู้เข้าชม: 6617 ครั้ง
Administrator
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
PRAKRUANGTHAI.ORG
จัดทำโดย
สยามอนุรักษ์ ดอท คอม


30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
เมื่อนายคัณฑะ ปลูกเมล็ดมะม่วงตามพุทธดำรัสใกล้ประตูเมืองสาวัตถีแล้ว มะม่วงนั้นก็เจริญงอกงามขึ้น มีลำต้นใหญ่ประมาณเท่างอนไถ สูง 50 ศอก และได้นามว่าคัณฑามพพฤกษ์ เหตุเพราะนายคัณฑะเป็นผู้เพาะจึงงอกขึ้น มีกิ่งทอดออกไป 4 ทิศ กับตั้งตรงขึ้นไป เป็น 5 กิ่งด้วยกัน บริบูรณ์ด้วยช่อและผลอันสุกหล่นกลาดเกลื่อน นักเลงทั้งหลายลองบริโภคเห็นมีรสหวานอร่อย ก็ชวนกันเก็บกิน และพากันโกรธแค้น พวกเดียรถีย์นิตรนถ์ ที่พากันโค่นต้นมะม่วงที่มีอยู่ในบริเวณนั้น เมื่อทราบว่า พระบรมศาสดาจะกระทำปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วง ก็ชวนกันเอาเมล็ดซึ่งเป็นเดนบริโภคแล้ว ขว้างพวกเดียรถีย์ วาตวลาหกเทพบุตรก็บันดาลมหาวาตพายุ ให้พานพัดมณฑปของเดียรถีย์ กระจัดกระจายทำลายลง พระอาทิตย์เวลาเที่ยงก็ส่องแสงแผดเผาพวกเดียรถีย์ ให้หิวกระหายบอบช้ำลำบากกาย พากันหนีไปในทิศานุทิศ

ครั้นเวลาบ่ายชายลง พระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มทำยมกปาฏิหาริย์ มีอาการเป็นคู่ๆคือ เมื่อพระองค์ทรงเหาะขึ้นไปในอากาศเสด็จด้วยพระพุทธลีลาด้วยปฐวีกสิณบริกรรม แล้วทรงนฤมิตพระพุทธนิมิตจงกรมไปมาเหมือนพระองค์ บางทีทรงนั่งขัดสมาธิปุจฉา พระพุทธนิมิตก็นั่งขัดสมาธิวิปัสสนา บางคราวทรงไสยาสน์ พระพุทธนิมิตก็ไสยาสน์เป็นต้น ขณะนั้น โลกธาตุเกิดมหัศจรรย์หวั่นไหว พระพุทธองค์จึงทรงแผ่พระรัศมีให้โอภาสไปทั่วหมื่นจักรวาล ทรงพิจารณาอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ทั้งมวล แล้วตรัสแสดงพระธรรมเทศนา โปรดให้บรรลุมรรคผลและนิพพาน

พระพุทธรูปปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ ทำเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท มีดอกบัวรองรับพระบาท
พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ท่าแสดงธรรม

1. ปางประสูติ
2. ปางมหาภิเนษกรมณ์
3. ปางทรงตัดพระเมาลี
4. ปางทุกรกิริยา
5. ปางทรงรับมธุปายาส
6. ปางเสวยมธุปายาส
7. ปางลอยถาด
8. ปางทรงรับหญ้าคา
9. ปางสมาธิ
10. ปางมารวิชัย
11. ปางถวายเนตร
12. ปางจงกรมแก้ว
13. ปางเรือนแก้ว
14. ปางห้ามมาร
15. ปางนาคปรก
16. ปางฉันสมอ
17. ปางประสานบาตร
18. ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง
19. ปางพระเกศธาตุ
20. ปางรำพึง
21. ปางปฐมเทศนา
22. ปางประทานเอหิภิกขุ
23. ปางภัตตกิจ
24. ปางห้ามสมุทร
25. ปางชี้อัครสาวก
26. ปางประทับเรือขนาน
27. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
28. ปางอุ้มบาตร
29. ปางทรงรับผลมะม่วง
30. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
31. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
32. ปางเปิดโลก
33. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
34. ปางประทับยืน
35. ปางลีลา
36. ปางสมาธิเพชร
37. ปางสรงน้ำฝน
38. ปางขับพระวักกลิ
39. ปางประทานอภัย
40. ปางประทานพร
41. ปางโปรดสัตว์
42. ปางคันธาระ
43. ปางขอฝน
44.ปางปลงกรรมฐาน
45.ปางสนเข็ม
46.ปางทรงจีวร
47.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
48.ปางปาเลไลยก์
49.ปางห้ามญาติ
50.ปางทรมานพระยามหาชมพู
51. ปางทรงพิจารณาชราธรรม
52. ปางนาคาวโลก
53. ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
54. ปางปลงอายุสังขาร
55. ปางทรงรับอุทกัง
56. พระปางไสยาหรือปรินิพพาน